HAVAYOLU TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (DGR)

HAVAYOLU TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (DGR)

TEHLİKELİ MADDELER İnsan sağlığına, emniyete, çevreye ve diğer varlıklara zarar verme riski taşıyan, “IATA Dangerous Goods” adlı kitapta tanımlanmış ve sınıflandırılarak listelenmiş madde ve nesnelerdir.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA (International Air Transport Association) emniyetli ve ekonomik bir şekilde taşımanın sağlanabilmesi bazı kurallar belirlemiştir.

1956 yılında her türlü maddenin ve ekipmanın havayoluyla güvenli taşınmasını sağlamak için ‘IATA Dangerous Goods Regulations (DGR)’ı yani IATA Tehlikeli Maddeler Düzenlemelerini yayınladı.

Uçakla taşınması mümkün olan her türlü tehlikeli maddenin miktar, paketlenme, etiketlenme, işaretlenme ve taşınma şartları IATA Dangerous Goods Regulations’da belirlenmiştir.

Tehlikeli madde gönderimi yapan firmaların, IATA tarafından yetkilendirilmiş danışmanlardan hizmet alması ya da bünyesinde çalıştırması gerekmektedir.

GENEL TAŞIMA GEREKLİLİKLERİ

Aksi belirtilmediği takdirde:

Hiç kimse uygun şekilde tanımı yapılmamış, dokümantasyonu doğru olmayan, paketlenmemiş, sınıflandırılmamış, etiketlenmemiş, işaretlenmemiş ve taşıma kurallarına uygun olmayan tehlikeli maddelerin hava yolu ile taşınmasını teklif ve kabul edemez.
Taşıyıcı ya da gönderici adına hava yolu ile tehlikeli madde taşıması yapacak kişiler, kuralların gerekliliklerini yerine getirmelidir.
Tehlikeli maddeler bu kurallara uygun olarak kabul edilmiş ve taşınmış değilse hiç kimse tarafından hava yolu ile taşınamaz.
Kurallara uygun olmayan biçimde üretilmiş, işaretlenmiş, bakım görmüş, yenilenmiş ya da tamir edilmiş paketler hiç kimse tarafından etiketlenip, işaretlenip ve sertifikalandırıp taşınmaya sunulamaz.
DGR Tablo 2.3’te belirtilenler dışındaki hiçbir tehlikeli madde yolcunun el/kabin bagajında, kayıtlı bagajında veya yolcunun üzerinde uçağa getirilemez.

STANDARTLARIN UYGULANMASI Standartların uygulanmasının gerekli olduğu yerde standartlar ile IATA DGR arasında çelişki var ise IATA DGR kuralları geçerlidir.

ETİKETLER GÖNDERİCİNİN SORUMLULUĞU

Her bir paket ya da overpack için aşağıda belirtilenler göndericinin sorumluluğundadır.

Paketin ya da overpack’in üzerinde yer alan ilgisiz etiketlerin sökülmesi ya da silinmesi,
Sadece dayanıklı kalitede ve doğru etiketlerin kullanılması,
Gerekli ek bilgilerin etiketin üzerine kalıcı bir tarzda yazılması,
Uygun etiketin/etiketlerin uygun yere/yerlere güvenli bir tarzda yapıştırılması,
Paket ya da overpack taşınmak için taşıyıcıya sunulduğunda etiketleme yükümlülüğünün tamamen yerine getirilmesini sağlamak.

Her etiket, üzerindeki baskı materyali ve yapışkan madde verimliliğinde önemli ölçüde azalma olmaksızın, açık havaya maruz kalma durumu da dahil normal taşıma koşullarına karşı yeterli dayanıklılıkta olmalıdır.

MUAFİYETLER

Tehlikeli maddelerle ilgili kuralların uygulanmadığı bazı özel durumlar aşağıdaki gibidir:

Uçuş boyunca hastaya tıbbi yardım sağlayan tehlikeli maddeler.
Uçuş boyunca hayvanlara tıbbi yardım sağlanması ve hayvanın öldürülebilmesi için kullanılan tehlikeli maddeler.
Ziraat, bahçecilik, ormancılık, cığ kontrolü, kirlilik kontrolü amacıyla uçuş sırasında havadan püskürtülen ya da bırakılan tehlikeli maddeler
Arama ve kurtarma faaliyetleriyle bağlantılı yardım sağlanması Bununla birlikte bir uçağın uçabilmesi ya da operasyonunu tamamlayabilmesi için uçak yakıtı, pil, yangın söndürücüler, cankurtaran salları vb. tehlikeli maddelere ihtiyaç duyulmaktadır.

SINIRLAMA

Bazı tehlikeli maddelerin hava aracı ile taşınması çok tehlikelidir.
Bazı tehlikeli maddeler sadece kargo uçakları ile taşınabilirken bazıları ise hem kargo hem de yolcu uçakları ile taşınabilir.
Hava yolu ile taşınmasına izin verilen tehlikeli maddelerle ilgili bir dizi sınırlamaya yer verilmiştir. Bu sınırlamalar IATA DGR kitabında yer alır.
Bununla birlikte ülkeler ve işleticiler daha kısıtlayıcı kurallar uygulayabilir.

SINIRLAMA HAVA YOLU İLE TAŞINMASI YASAK OLAN MADDELER

Hava taşımacılığının olağan şartları altında;

Patlamaya eğilimli,
Tehlikeli bir şekilde reaksiyona girebilecek,
Alev üreten ya da tehlikeli biçimde ısı üreten ya da tehlikeli biçimde zehirli gaz yayan,
Zehirli ya da aşındırıcı gaz ya da duman yayan maddelerin hava yolu ile taşınmasına izin verilmez.

Yukarıda nitelikleri belirtilen ve her koşul altında taşınması kesinlikle yasal olan bu maddeler IATA DGR kitabında ilgili bölümde UN numarasız olarak G/H, I/J ve K/L sütunlarında “FORBIDDEN” olarak listelenmiştir.

SINIRLAMA HAVA YOLU İLE TAŞINMASI YASAK OLAN MADDELER İÇİN MUAFİYETLER

Hava yolu ile taşınması yasak olan maddeler ile ilgili istisnai durumlar söz konusu olabilir. İlgili ülkenin onayı altında ve konu olan şartların eksiksiz yerine getirilmesiyle bu tür maddelerin hava yolu ile taşınması mümkün olabilir. Buna ek olarak ayrıca taşıyıcının da onayının alınması gerekmektedir.

SINIRLAMA GİZLİ TEHLİKELİ MADDELER

Kargo kabul, yolcu check-in, kargo/yolcu rezervasyon ve satış personeli aşağıdaki konular hakkında bilgilendirilmeli ve bu personelin bu bilgilere kolay ulaşabilmesi sağlanmalıdır.

Kargo veya yolcu bagajında sıklıkla kullanılan ve tehlikeli madde içerebilecek nesnelerin genel tanımı,
Tehlikeli maddelerin mevcut olabileceğine dair diğer göstergeler (etiket, işaret vb.),
Yolcuların ve ekibin yanında bulundurabileceği IATA DGR 2.3’de belirtilen tehlikeli maddeler.

GİZLİ TEHLİKELİ MADDE ÖRNEKLERİ

Aşılar
Dalış ekipmanları
Deney numuneleriIsı tabancaları Kimyasallar
Kriyojenik (sıvı)
Laboratuvar/test ekipmanları
Sıcak hava balonları
Silindir tüpler
Solunum cihazı
Soğutucular
Teşhis numuneleri
Tıbbi malzemeler
Tıbbi ürünler
Uçak yedek parçaları/uçak ekipmanları yakıtlar
Yüzme havuzu kimyasalları

SINIRLAMA

Bu kurallar çerçevesinde tehlikeli madde olarak değerlendirilmeyen fakat sızıntı sonucunda ciddi temizlik sorunu yaratabilecek ya da alüminyum üzerinde uzun dönemde aşındırıcı etkiye sahip maddeler bulunmaktadır. Bu maddelerin taşınma esnasında oluşabilecek sızıntıyı önlemeye uygun ve yeterli şekilde paketlendiği kontrol edilmelidir. Bunlar tuzlu su, toz ya da sıvı boya, salamura gıda maddeleri içerebilir.

SINIRLAMA YASAK MADDELER

Lityum pil ve/veya piroteknik vb. tehlikeli maddeler içerebilecek ekipmanlar, IATA DGR 2.3.2.6’da belirtilenler dışında kesinlikle yasaktır.

Biber gazı, sersemletici sprey vb. tahriş eden veya kişiyi etkisiz hale getiren maddeler içeren araçların kişinin üzerinde, el bagajında ya da kontrol edilmiş bagajında taşınması kesinlikle yasaktır.
Kişisel kullanım için üretilmiş, sıvı oksijen üreten oksijen ünitelerinin kişinin üzerinde, el bagajında ya da kontrol edilmiş bagajında taşınması kesinlikle yasaktır.
Patlayıcı, sıkıştırılmış gaz, lityum batarya vb. içeren elektroşok cihazlarının kişinin üzerinde, el bagajında ya da kontrol edilmiş bagajında taşınması kesinlikle yasaktır.

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@batemix.com yada +90 532 367 84 33 numaradan bize ulaşabilirsiniz.