KKDIK / Kimyasal Kayıt

KKDİK – TÜRK Reach Nedir?

2011 yılında çalışmaları başlayan ve Avrupa REACH yönetmeliğinin dilimize çevrilerek, ülkemiz endüstrisinin sosyo-ekonomik yapısına uyarlanması ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve kısıtlanması (KKDİK) yönetmeliği hazırlanmış ve 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple Türk-REACH olarak adlandırılabilir.

KKDİK'in temel amaçları;

İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak.
Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici , imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu tutmak.
Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak
Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri özendirmek.

KKDİK Kapsamı Nedir?

REACH ile hedefleri aynı olan KKDİK yönetmeliği maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar.

Yılda 1 ton ve daha fazla kendi halinde ya da karışım veya eşya içerisinde üretilen, ithal edilen ve kullanılan maddeler, KKDİK kapsamında ilgili hükümlere göre kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez.

KKDİK Takvim Yılları

3/12/2017 – 31/12/2020: Ön MBDF (Ön kayıt işlemi) sürecidir.
01/01/2021 – 31/12/2023: Kayıt sürecidir. Ön-Kayıtlı maddeler bu süreçte imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir. Ön-Kayıtlı olmayan maddeler ise ancak Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.
01/01/2024 ve sonrası: Daha önce Kayıt edilmemiş maddeler ancak Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.

KKDIK Tek Temsilcilik Nedir ?

Türk kimyasal mevzuatı olarak bilinen Kkdik Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni Kaydı yönetmeliği bilindiği üzere 23 haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yurt dışı üreticisinin Türk REACH kapsamında en önemli çalışması iyi bir Tek temsilci seçimini yapabilmesidir. Tek Temsilcinin seçimi kayıt süreci olan 01 Ocak 2021 tarihinden önce seçilmiş olmadır.

Tek temsilci değişimi KKS sisteminde mevcut olmayıp ancak Ön MBDF Ön Kayıtları gerçekleşmiş olan firmaların seçmiş oldukları Tek Temsilci ile tekrar yapılması ile gerçekleşebilir. Ön MBDF(ön kayıt) için firmaların bir an önce Tek Temsilcilerini seçmeleri önemlidir. Sebebi açılacak olan konsorsiyumlarda bilgi transferlerine liderlik yapmak veya ortak kayıt süreçlerinde lider olmaktır.

Kısaca Türkiye’de yerleşik olmayan ancak ürünlerini Türkiye piyasasına sunan firmalar, ilgili Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek üzere Türkiye sınırları içerisinde yerleşik Tek Temsilci atayabilir.

KKDIK kapsamında ithalatçı firma ilgili madde için “Alt Kullanıcı” olarak kabul edilir. Yurt dışı firma bir madde için sadece bir Tek Temsilci atayabilir.

Ancak farklı maddeleri için farklı Tek Temsilciler atayabilir. Kimyasal üreticileri ve ithalatçıları kapsayan bu yönetmelik aynı zamanda Yurtdışı kimyasal üreticisi olup Türkiye ye kimyasal satan firmaları da yakından ilgilendirmektedir. Kimyasal üreten dünya ülkeleri Türkiye’ye satmış oldukları kimyasalları çevre ve şehircilik bakanlığının Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) KKDIK Tek Temsilci aracılığıyla Tescil ettirmeden Türkiye Piyasasına arz edemeyeceklerdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ; KKS olarak bilinen Kimyasal Kayıt Sistemine Kayıt veya tescil işlemlerini yurt dışı üreticisinin tek başına yapamayacağını ve bunun için Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atamasını talep etmektedir.

Tek temsilci öncelikle KKDİK yönetmeliği konusunda uzman ve yine Kkdik Yönetmeliği EK-18 kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirme Uzmanları tarafından sağlanmalıdır.

TEK TEMSİLCİNİN ÖZELİKLERİ NELERDİR ?

Türkiye sınırları içerisinde yerleşik gerçek ya da tüzel kişilik olmak zorundadır. Tek Temsilciler ithalatçılar için yasal gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür.

KKDIK Tek Temsilcilik Hizmetleri

1. Tek Temsilcisi olarak Yurt Dışı üreticilerin maddelerinin Ön Kaydını (Ön MBDF) katılımcısı olmak.
2. Ön-MBDF katılımcısı olarak ilgili tüm aktivitelerin takibi ve olası herhangi bir konuda Yurt Dışı Üreticisini bilgilendirmesi.
3. Kurulduğunda konsorsiyumlar ile gerekli tüm iletişimi gerçekleştirilmesi.
4. Üreticinin 3 yıllık miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KKS Sistemine sunması.
5. 31 Aralık 2023 Kayıt tarihinden önce kayıt dosyalarının hazırlaması
6. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan test raporlarını belirlemesi.
7. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli gerekli olan faaliyetlerini izlemesi.
8. Kimyasal Güvenlik Raporlarını hazırlanması.
9. Tedarik zinciri bilgilendirmesi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek.

KKDIK ÜÇÜNCÜ TARAF TEMSİLCİLİK NEDİR ?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 23 Haziran 17 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin temel amacı insan ve çevre sağlığının korunmasını en yüksek seviyede ele alarak maddelerin zararlılıklarının değerlendirilmesine yönelik alternatifler üretmektir.

Yönetmeliğe tabi maddelerin kendi halinde, karışım veya eşya içerisinde bulunması durumunda KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kayıtları gerçekleştirilmediği takdirde imal edilmeleri ve piyasaya arzları konusunda büyük yaptırımlar söz konusu olacaktır. Bu yaptırımlara takılmamak ve üretime devam edebilmek adına kimyasalların madde bazında kayıtlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kayıtlar bu yönetmeliğin uygulayıcısı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Entegre Çevre Bilgi Sistemi Üzerine açılmış olan Kimyasal Kayıt Sistemi Üzerinden gerçekleşecektir.

Bu sistem üzerinden kayıt başvurusunda bulunan imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılar ön-Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF) katılımcısı olarak kabul edilecektir. Her bir MBDF’nin amacı yapılan çalışmaların ve testlerin tekrarlanmasının engellenmesini ve sınıflandırma / etiketlenme farklılıklarında anlaşmaların sağlanmasıdır. KKDIK Üçüncü Taraf Temsilcilik de Tek Temsilcilik gibi bu sürecin parçasıdır.

Bakanlık Yayımladığı duyurularda Ön Bildirimlerin 2021 yılına kadar yapılabileceğini ve bu bildirimlerden hiçbir harç talep etmeyeceğini açıklamıştır. Bu kayıtlar ÖN Madde Bilgi Değişim Forumu (ön-MBDF) olarak gerçekleşecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığın entegre sistemi üzerinden gerçekleştirilen bildirimlerde, bildirim yapan taraflar birbirini görebilmektedir. KKDIK üçüncü taraf temsilcilik tam bu noktada devreye girmektedir. Firmalar ‘’know-how’’ (Bilgi gizliliği ) çerçevesinde ön-MBDF’larında isimlerinin gözükmemesini üçüncü taraflar ile anlaşma yaparak firmalarının gizliliğini sağlayacaklardır. Üçüncü Taraf Temsilcilerinin temel görevi, temsilciliklerini yürüttüğü firmaların madde kayıtlarını yapmak ve oluşacak konsorsiyumlarda firmaları temsil etmektir. Kayıt işlemleri sırasında ana firma diğer firmalar ile ortak kayıt sürecine girdiği zaman üçüncü taraf olarak atadığı temsilci görünecek ve kayıt işlemleri temsilci adına gerçekleşecektir. Ortak kayıt sürecinde diğer firmalar üçüncü taraf temsilcisi atayan ana firmayı göremeyecektir. Sadece bakanlık tarafından yapılan atama görüntülenebilecektir.

Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti

1. Yurt içi İmalatçı, İthalatçı, Alt Kullanıcı maddelerinin Ön Kaydını (Ön MBDF) gerçekleştirmesi.
2. MBDF(Madde Bilgi Değişim Forumu) öncesi faaliyetleri takip ederek olası herhangi bir konuda Yurt İçi Üreticisini bilgilendirmesi.
3. Kurulduğunda konsorsiyumlar ile gerekli tüm iletişimi gerçekleştirilmesi.
4. Tarafların 3 yıllık miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KKS Sistemine sunması.
5. 31 Aralık 2023 Kayıt tarihinden önce kayıt dosyalarının hazırlaması.
6. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan test raporlarını belirlemesi.
7. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli gerekli olan faaliyetlerini izlemesi.
8. Kimyasal Güvenlik Raporlarını hazırlanması.

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@batemix.com yada +90 532 367 84 33 numaradan bize ulaşabilirsiniz.