GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS/MSDS)

MSDS terimi, Material Safety Data Sheet yani Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ya da Güvenlik Bilgi Formu olarak tanımlanır. Türkçe kısaltması GBF olarak kullanılabilir.

MSDS Nedir?

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sağlık ve güvenlik açısında büyük risk teşkil eder. MSDS, kullanılan ve depolanan kimyasalların herhangi bir sağlık ya da güvenlik riskine neden olmaması için kullanılan bir yöntemdir. MSDS, kimyasalların barındırdığı tehlike ve risklerin bütünüyle ilkyardım önlemleri hakkında detaylı bilgi içeren formlardır.

MSDS Formu Nereden Alınır?

MSDS formunun, kullanılan ve depolanan kimyasal maddenin tedarikçisi ya da üreticisi tarafından hazırlanması ve kullanıcılara verilmesi gerekir. Türkiye'de Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde bu konu detaylıca ele alınmıştır. Alınan her türlü kimyasal madde için tedarikçiden ya da üretici firmadan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formunun alınması gereklidir.

MSDS Nasıl Hazırlanır?

MSDS, riskli bir kimyasal maddeyi üreten ya da ithal eden firma tarafından hazırlanan ayrıntılı bilgi formudur. Bu form, ürüne dair fiziksel ve kimyasal özellikleri açıklar. Ayrıca toksisite, parlama noktası, sızıntı prosedürleri, sızıntı ve saklama yönergeleri gibi kullanıcıya faydalı bilgiler de içerir.

MSDS formunda bulunan bilgiler; güvenli ürünlerin seçilmesinde, kimyasal maddelerin barındırdığı risk ve tehlikelere karşı bilgi alınmasında ve olası risk durumlarında ne yapılması gerektiğine dair pek çok yararlı bilgi içerir. MSDS formu hazırlanırken verilen bilgileri doğru olması ve açıkça belirtilmesi oldukça önemlidir. Çünkü MSDS formları herkes tarafında okunabilir ve anlaşabilir olmalıdır.

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 13.12.2014-29204


13 Aralık 2014 öncesi hazırlanan tüm Güvenlik Bilgi Formları güncellenecektir.
Güvenlik Bilgi Formu bulunmayan her ürün için para cezası uygulanır.
İthal ürünlerinde GFB 'leri Türkçe bulundurulmalıdır.
Güvenlik Bilgi Formu Türkçe Hazırlanmalıdır.

GBF’nu hazırlayan veya tercüme eden kişinin AKREDİTELİ KURULUŞ tarafından belgelendirilmiş, SERTİFİKALI GBF hazırlayıcısı olması bir ZORUNLULUKTUR.

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@batemix.com yada +90 532 367 84 33 numaradan bize ulaşabilirsiniz.